O Vinařství 

Vinařství Popela založil v roce 1994 Stanislav Popela v jihomoravské obci Perná v mikulovské vinařské podoblasti. Vinařská firma obhospodařuje přes 22 hektarů vlastních vinic v katastru vesnic Perná a Bavory. Viniční tratě (Goldhamer, Purmice, Železná, U spálené hospody, Kotelná, Věstoňsko...) jsou situovány v různých polohách, většinou na jihozápadních svazích přímo pod Pálavou. Tyto svahy jsou především charakteristické svým výhřevným podkladem, vápenatým půdním složením a vysokou mineralitou. Zdejší klimatické podmínky, polohy vinic, půdní podklad a jeho složení jsou jedny z nejpříhodnějších pro pěstování hroznů na Jížní Moravě. Vinařství se snaží intenzivně využívat tento terroir. 

Vinohradnická složka je především zaměřena na integrovanou produkci 1 až 1,5 kilogramu hroznů na hlavu vinné révy a jejich následným pečlivým šetrným zpracováním nejmodernějšími vinařskými postupy a technologiemi. Vinohrady mají průměrné stáří 15 let, jsou ve většině zatravněné a obdělávání půdy je důkladné a hospodárné. Hrozny dosahují vysokých hodnot přírodní cukernatosti, které vínu dodávají dobrý předpoklad pro  jeho zrání a kvalitu. 

Vinařství se zaměřuje především na výrobu ročníkových odrůdových, jakostních, přívlastkových a speciálních vín typických pro tuto vinařskou oblast. K jejich výrobě je užívána  metoda řízeného kvašení.

06 big

 

Perná

Perná je vinařskou obcí na úpatí Pálavských vrchů s bohatou historií.Ta zasahuje již do dob pravěku, kde z tohoto období byly nalezeny četné archeologické vykopávky. Avšak důležitým mezníkem vinařské kultury a historie byly tažení X. římské legie v r. 276-282, která sem vinnou révu rozšířila a období Velkomoravské říše v 9-10 stol n.l. První písemná zmínka o Perné byla v roce 1305 n.l., kde následně několik staletí byla součástí mikulovského panství. Tato vesnice byla od svého založení vždy známa a uznávána pro svou příhodnou klimatickou polohou a dobré podmínky pro pěstování velice kvalitní vinné révy.

V roce 1946 zde byla založena šlechtitelská stanice vinařská, která se řadila mezi přední stanice vinařského výzkumu v. Byly tu vyšlechtěny vinařské odrůdy Pálava Pa (MTxTČ) a Aurelius Au (RRxNg). V současné době se v perenském katastru nachází cca 200 ha vinic.

Pern9290141

 

Stanislav Popela

Stanislav PopelaStanislav Popela pochází původem z Perné. Vztah k vínu měl už jako dítě, kdy pomáhal svým rodičům s jeho výrobou a ve vinohradě. Myšlenku věnovat se vinařství a vinohradnictví měl již v mládí, kdy pro něj byl tato práce byla zálibou.

Začátkem devadesátých let začal tento plán realizovat. Se svou ženou, která pochází z vedlejší obce Bavory začali postupně vysazovat vinice a obdělávat již vysazené vinohrady, právě na katastru obce Perná a Bavory. Původní výroba se odebírala do vinného sklepa a místě bydliště. V roce 2001 postavili moderní vinařský komplex přímo v Perné.

Pravidelně se pan Popela účastní odborných a vyukových seminářů s vinařskou tématikou, je hodnotitel vinných degustací a Vinařství napomáhá s praktickou výukou studentů SŠ a VŠ v tomto oboru. S manželkou mají dva syny Lukáše a Stanislava.

 

Filozofie Vinařství Popela

Každé víno v sobě odráží svůj původ, vývoj, potřebnou práci, identitu vinaře a čas kterým vzniklo. Snaha dostat vlastnosti až k zákazníkovi je důležitou myšlenkou i cílem Vinařství POPELA. Právě zmíněné vlastnosti charakterizuje logo i motto Vína ze slunce Pálavy.

Naším cílem je, aby se víno z naší produkce stalo příjemným zážitkem, který bude přinášet radost a potěšení do Vašeho každodenního života.           

DSC 0745